Mgr. Hynek GAJA je samostatným advokátem zapsaným ke dni 14.02.2014 v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 15494. Advokátní kancelář sídlí v Brně a působí na území celé České republiky.

Poskytované právní služby a zaměření

Občanské právo

Občanské právo se dotýká každého z nás. Pokud potřebujete řešit právní záležitosti z této oblasti, můžete se na nás obrátit. .
Poskytujeme komplexní právní pomoc v oblasti občanského práva. Jedná se mimo jiné o právní služby ve věcech ochrany osobnosti. Postaráme se o sepis smluv upravených občanským zákoníkem. Právě kvalitní smlouva může do značné míry zabránit budoucím neshodám. Rovněž Vás zastoupíme v případě již vzniklých občansko-právních sporů (od majetkové či nemajetkové újmy, nároků z bezdůvodného obohacení, až po sousedské spory, zajištění přístupu k pozemkům, apod.).

Rodinné právo

Rodinné vztahy nejsou vždy jednoduché, nezřídka se stane, že se nějakým způsobem naruší. A právě v takové nelehké situaci je často třeba využít právní služby. Jedná se zejména o rozvodové řízení, úpravy styku rodičů s dítětem, určení vyživovací povinnosti k nezletilým dětem a vypořádání společného jmění manželů.
Obrátit se na nás můžete i v případě právního poradenství a zastupování v otázkách určení rodičovství, osvojení dítěte, předmanželské smlouvy a dalších záležitostí, které spadají do rodinného práva.

Právo nemovitostí

V oblasti práva nemovitostí poskytujeme právní poradenství a služby jednotlivým vlastníkům i firemním investorům, právní servis však rovněž nabízíme developerům, stavebním společnostem a realitním kancelářím, stejně jako nájemcům a pronajímatelům.
Protože je každý nákup, prodej, pronájem, darování nebo směna nemovitostí potenciálně riziková, vždy se vyplatí pojistit si tuto transakci kvalitní smlouvou, která případné riziko zcela eliminuje.
Provádíme i advokátní úschovy listin a financí na samostatných speciálních bankovních účtech.

Trestní právo

Fyzickým i právnickým osobám poskytneme efektivní obhajobu ve všech fázích trestního a přestupkového řízení. Rovněž zastoupíme klienty v trestním řízení od podání trestního oznámení až po vymáhání nároků, které s tím souvisejí. Od nás můžete očekávat komplexní právní servis, ať už jste v pozici obžalovaného nebo poškozeného.

Obchodní právo

Obchodním společnostem a podnikajícím fyzickým osobám poskytujeme právní služby, které souvisejí s obchodním právem.
Jedná se zejména o sepis veškerých typů smluv, které se vztahují k obchodní či podnikatelské činnosti (kupní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení aj.). Právě vytvoření kvalitní smlouvy dokáže do budoucna zabránit případným sporům a nejasnostem.
V případě obchodních sporů se ujmeme Vašeho právního zastupování a pomůžeme Vám nalézt optimální řešení.

Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek není příjemnou záležitostí. Pokud jste se ocitli v situaci, kdy došlo k prodlení dlužníka s plněním jeho závazků, jsme připraveni poskytnout Vám komplexní právní služby od předsoudního jednání, soudního řízení, až po vymáhání v rámci exekučního řízení. U vymáhacího procesu se vyplácí příliš dlouho neotálet, protože každý den snižuje šanci na úspěšné vymožení pohledávky.

Pracovní právo

Pracovně-právní vztahy se týkají takřka každého z nás, ať už z pohledu zaměstnavatele nebo zaměstnance.
V oblasti pracovního práva se postaráme mimo jiné o sepis pracovních, manažerských a dalších smluv, tvorbu mzdových řádů, interních předpisů a jiných obdobných dokumentů. Obrátit se na nás mohou zaměstnavatelé i zaměstnanci, kteří potřebují právní poradenství nebo se dostali do pracovně-právních sporů.

Správní právo

Nabízíme zastoupení ve všech typech správního řízení, ať už před jednotlivými správními orgány či následně v rámci soudního přezkumu vydaných správních rozhodnutí. Obrátit se na nás můžete i v případě, pokud potřebujete právní poradenství z této oblasti.

Advokátní kancelář
Mgr. Hynek GAJA

Cílem a posláním advokátní kanceláře je poskytovat klientům komplexní právní služby a poradenství na profesionální úrovni. Advokát Mgr. Hynek GAJA se zaměřuje zejména na občanské, rodinné, nemovitostní a trestní právo. Stejně spolehlivě Vás však zastoupí i v oblastech obchodního práva, vymáhání pohledávek, pracovního a správního práva.

Pomůžeme nalézt nejlepší možné řešení v právních záležitostech

I v běžném životě se může člověk ocitnout ve svízelné a složité situaci, která vyžaduje právní řešení. V takovém případě je třeba vyhledat právní pomoc. Proč svěřit právní záležitosti do našich rukou? V rámci poskytování právních služeb je totiž pro nás samozřejmostí:
  • Preciznost a vysoká míra profesionality
  • Lidský a citlivý přístup, maximální diskrétnost je naprostou samozřejmostí
  • Intenzívní nasazení se snahou nalézt rychlé a nejefektivnější řešení
  • Časová flexibilita uzpůsobená potřebám klienta
  • Kladen důraz na individuální přístup se zohledněním specifických požadavků klienta

Kancelář

Kontakty